Bygga ut verkstaden

Construction Site

Har du idag en befintlig verkstad av något slag, det behöver inte vara en däckverkstad utan någon form av lokal där du har din verksamhet där du börjar bli trångbodd. Då kan det vara läge att bygga ut din verkstad.

Som med all byggnation, fristående eller tillbyggnad så behövs det ansökas om ett bygglov, så kolla upp med din kommun angående detta. Det första du ska göra är att ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att kontrollera om den fastighet du tänkt bygga om behöver bygglov. Det är samma nämnd som beslutar om du får bygglov efter inlämnade skriftliga ansökan, det som ska följa med är ritningar på ombyggnationen och annat som byggnadsnämnden kan behöva i sitt beslut om bygglov. När bygglovet är i hamn är det bara att påbörja det hela. Se till att anlita en entreprenadfirma som sköter allt, ta in offerter på tillbyggnaden och välj den som ni anser passa er bäst.

När det gäller verkstads och fabriksfastigheter så kan det komma att behövas sanering eller liknande kring byggnaden, så kolla upp vilka lagar och regler som gäller. Om fallet är sådan att sanering bör göras så finns det bra företag som kan ta hand om avfall på plats som kan vara förorenat på något sätt. Det kan vara fråga om restprodukter från tidigare verksamhet som legat under jord eller andra förorenade jordmassor. Ska det rivas delar av byggnaden så går detta att ta redas på och återvinnas enligt konstens alla regler. När allt är sanerat så kan byggnationerna komma igång och det kan vara skönt att veta att allt är ok vid byggarbetsplatsen.