Serva bilen

Det är lätt att man tror att en besiktning är samma sak som en service, men faktum är att en besiktning av bilen endast säger dig om bilen är säker att köra eller ej. Om bilen har delar som kanske är aktuella att byta ut inom en framtid, eller har defekter som påverkar bränsleförbrukningen negativt är det alltså inte säkert att besiktningen talar om det eftersom det inte är deras huvudsakliga arbetsuppgift att upplysa dig om detaljer som inte påverkar trafiksäkerheten.

Att regelbundet serva bilen är ekonomiskt lönsamt för dig eftersom man kollar detaljer på bilen med verktyg som bara service verkstäder har tillgång till, en regelbundet servad bil håller också ett högre andrahandsvärde än en icke regelbundet servad bil. Andra fördelar med att serva bilen är att mekanikerna kan upptäcka fel långt innan dom inträffar vilket ger dig en möjlighet att åtgärda problemet innan det uppstår. En regel är att det oftare blir dyrare att åtgärda problemet när det uppstått än innan det uppstått. Försäkringsärenden gällande bilen blir mer komplicerade och det förekommer att försäkringsbolagen nekar utbetalning om det visar sig att problemen hade kunnat identifierats vid en regelbunden service.

Vad kan du som bilägare förvänta dig av en service?

Till skillnad från besiktningen har serviceteknikerna kunskap och möjlighet att ta isär delar i exempelvis motorn för att få en korrekt uppfattning om motorns aktuella status. Med andra ord är service en noggrannare kontroll av alla delar i bilen, arbetande delar som slits kontrolleras noggrant och vid en service får du därmed information om delar eller detaljer som behöver bytas ut. Olja och oljefilter byts i regel ut vid en fullständig service av din bil. Vill du veta mer ingående om vad just din service verkstad gör på din bil har du självklart rätt att fråga och få ett utförligt svar. Generellt säger man att en bil som är i ett bra skick kontrolleras av service teknikerna i ungefär tre timmar, om teknikerna upptäcker något fel kontaktar dom dig med en åtgärdsplan.